martes, 8 de diciembre de 2009

INTEL·LECTUALISME MORAL

Socrates considera que la causa del mal comportament dels homes, es la seva desconeixença del be; qui coneix el que esta be mai no decidira de fer el mal. Coneixer el be implica a posar-lo en practica. De manera que l'error i la ignorancia son la font de tota injusticia. per aixo socrates esta convençut de que la seva tasca educativa es un be per a tota la ciutat, ja que ajudar els altres a coneixer el be, ajuda a la justicia de la ciutat. L'intel·lectualisme moral va ser criticat des de ben aviat, ja Euripides en les seves tragedies presenta l'enfrontament entre el comportament racional i el comportament que sorgeix amb força des de l'ambit mes intim de la persona que no es facilment dominable per la rao. Despres, Aristotil afirmara que el saber i la prudencia no van necessariament junts, la prudencia no es unicament saber, ha d'anar unida a la voluntad d'actuar justament.

No hay comentarios:

Publicar un comentario