miércoles, 9 de diciembre de 2009

Els valors etics.

La Bondat:Es la qualitat de les persones que lis permitix ser bones, una persona bondadosa, una persona que t'ajuda , que te vol . Es el valor otorgat a una accio de un individu que estiga ben feta.
La Honestitat: Es una cualitat que ens permet actuar d'una manera justa i deseable , una persona honesta, una persona sincera y correcta.
La Humiltat: Ser modest es no sentirse superior a les demes persones que no ets xulo ni prepotent.
Llibertat: Valor etic que expresa el dret de una persona a que faça tot allo que vuiga dins de unes certes normes.Es a dir tindre llibertat en tot el que vuiga fer o transmitir.

No hay comentarios:

Publicar un comentario