miércoles, 9 de diciembre de 2009

Diferencies entre els homens i els animals.

Tots sabem que hi ha una gran diferencia entre l'home i l'animal pero que al pensar caracteristique que relacionen el animal i l'home hi han molt poques.Cal dir que al començament de la terra el home era un animal o aixi o diuen les enciclopedies i hi han historiador que ho afirmen i que els essers humans venen de l'home.
Una de les caracteristiques es diferenciar el be del mal . Una altra caracteristica es que els animals no poden pensar en el futur com nosaltres , i per tercera es que nosaltres pensem en el be del demes encara que sigen pocs o molts.
Pero hi ha una caracteristica que la tenen els dos grups d'especies que es l'amor i el sentiment pasional que hi ha per a persones animals..... es a dir de la mateixa especie per damunt de cualsevol cosa que la compares es a dir el respecte cap a membres de la mateixa especie.

No hay comentarios:

Publicar un comentario