jueves, 19 de noviembre de 2009

Analisis d'un dilema moral baix del punt de vista de la teoria del just medi

Vida o mort:Una persona per conviccions ideologiques o religioses és contraria a les transfusions de la sang.Aquesta persona té un fill menor de edad que necesita segons els metges una transfussió inmediata per no morir,la decisió legal sobre la transfusió pertany als pares.Que decisió haurien de prendre els pares baix la teoria aristotèlica?

Decisió legal---La vida individual---Conviccions religioses

· Si els pares acepten la transfussió seran infidels a la religió però sino la acepten el fiil pot morir.Què és mes ètic,fallar a la religió que forma part de les teues propies creencies o fallar a una part de la seua familía deixant-lo morir?En aquest cas el just medi seria la vida individual del seu fill, renunciar a les creencies sería el mes ètic salvarien al seu fill però les conviccions religioses serien un excés e l'autoritat ,privant al seu fill de poder viure.La nostra opinio seria que aceptaren la transfussio perque no es pot perdre una vida humana sols per les creencies de cadascun,perque pot ser que el fill no comparteixa les mateixes creencies dels seus pares , nosaltres creguem que la vida esta per davant de cualsevol convicció religiosa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario